Naše motto: Kvalita je obyčejná poctivost

Tel: +420 733 722 485

Chcete začít stavět ?

  1. Jako první doporučujeme vytyčit vlastnické hranice pozemku. Vyvarujete se toho, že postavíte stavbu na cizím pozemku. K vytyčení v terénu budou sezváni všichni sousedé k předání vytyčené hranice a podpisu vytyčovacího protokolu
  2. Je vhodné udělat polohopis a výškopis pozemku. Polohopisný a výškopisný plán bude sloužit projektantovi pro nejvhodnější umístění stavby v terénu, navržení příjezdu, projektování přípojek inženýrských sítí a jakýchkoliv dalších požadavků, které budete chtít realizovat. Součástí plánu je platná katastrální mapa
  3. Poté, co budete mít hotovou projektovou dokumentaci, je možné přistoupit k vlastnímu vytyčení stavby v terénu
  4. Posledním krokem je zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí

Kupujete pozemek?

Při koupi pozemku požadujte vytyčení vlastnické hranice parcely. Může se stát, že Vás dodatečně překvapí jiný průběh hranice parcely, než ten, který Vám byl uveden při prodeji.

Chcete rozdělit pozemek, prodat či koupit část pozemku?

  1. Nejdříve zažádejte o souhlas k vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku na příslušném stavebním úřadu
  2. Následně si nechte vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku, který je taktéž nedílnou součástí kupní (darovací, atd. …) smlouvy. Průběh nové hranice bude v terénu trvale vyznačen

Co je to geometrický plán?

Geometrický plán je specifický mapový podklad, který je používán jako nedílná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí.

Budete kolaudovat?

Nezbytnou součástí kolaudačního řízení je geometrický plán pro vyznačení budovy. O geometrický plán zažádejte s předstihem, neboť jeho tvorba může trvat až 1 měsíc. Pro vklad budovy do katastru nemovitostí budete potřebovat geometrický plán, kolaudační rozhodnutí a žádost o vklad (žádost naleznete na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci Formuláře). V současné době již kolaudace není vždy vyžadována, záleží na stavebním úřadu. Na základě geometrického plánu Vám bude příděleno číslo popisné/evidenční.

Legalizace černé stavby?

Černá stavba je zjednodušeně stavba, která není zakreslena v katastrální mapě. Může to být stavba samostatná (garáž, kůlna, ...) nebo přístavba. Legalizace černé stavby není úplně jednoduchá záležitost. Jedním z dokumentů, který budete pro legalizaci potřebovat je i geometrický plán.

Zřizujete inženýrské sítě?

Zřizujete-li přípojku, přeložku, hlavní řád (plynovodu, vodovodu, kanalizace, ...) je nutné zaměřit skutečné provedení stavby (ZSPS), které se následně předává jednotlivým správcům sítí. Inženýrské sítě by se měly zaměřit před zasypáním!

Potřebujete vyznačit věcné břemeno v katastru nemovitostí?

Součástí smlouvy o věcném břemeni na části parcely je geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, ve kterém se graficky vymezí rozsah věcného břemene k části pozemku (právo chůze a jízdy, přípojek, atd.).

Máte spory se sousedem o průběhu vlastnické hranice?

V tomto případě Vám můžeme pomoci a vytyčit vlastnické hranice. Tyto spory jsou citlivé a specifické. Mapové podklady nejsou stejnorodé. V tomto případě navrhujeme na prvním místě schůzku (nebo telefonický hovor), na které vše probereme.

Hodnotným odkazem jsou stránky katastru nemovitostí www.cuzk.cz, kde najdete vzory žádostí a formuláře potřebné pro vklad do katastru a další cenné informace.

Kontakty

Ing. Romana Jiříčková

Mobil: +420 733 722 485

Adresa společnosti: Dolní hejčínská 47/25 (areál Mopos), 779 00, Olomouc-Hejčín

E-mail: geol.ol@seznam.cz

Nezávazná poptávka